BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Ogłoszenia/Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (..)

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego ograniczeń funkcjonowania urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Ogłoszenia 1 Marca 2022

Zarządzenie Nr 3/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kępnie

z dnia 25 lutego 2022 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego ograniczeń funkcjonowania urzędu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 Uchwały nr 285.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zarządzam, co następuje:

1. Uchylam Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przez jego wywieszenie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 roku.

/-/ Zuzanna Puchalska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kępnie

Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
185
do góry