BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online

Klikając w ikonę "Tłumacz Migam" mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient-Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Usługa dostępna jest w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30.

Tłumacz Migam

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposazone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge lub Canary. Usługa działa równiez na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i iOS.

Informacja dla osób uprawnionych

Główna siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie (PCPR) znajduje się w budynku przy ul. Sienkiewicza 26, gdzie swoje biuro ma Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Zespół ds. Finansowo-Księgowych, Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Prawnych oraz Zespół ds. Świadczeń, Pomocy Instytucjonalnej i Projektów.

Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące Zespoły:

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym osoba niepełnosprawna może skorzystać z :

 1. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do:
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • środków pomocniczych i ortopedycznych,
  • sprzętu rehabilitacyjnego,
  • sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych, a także kompleksowej obsługi programów PFRON kierowanych indywidualnie do osób niepełnosprawnych.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej, którego najważniejszymi zadaniami są:

 1. pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 2. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez:   szkolenia, grupy wsparcia, rodziny pomocowe, wolontariuszy, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo i terapię,
 3. zapewnienie pomocy i wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Zespół Interwencji Kryzysowej, którego celem głównym jest udzielanie specjalistycznego poradnictwa na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu przez psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego.

Zespół Wsparcia Rodziny, w ramach którego funkcjonują:

 1. zajęcia socjoterapeutyczne,
 2. gabinet psychologiczny dla osób dorosłych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
 3. gabinet logopedyczny dla osób dorosłych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
 4. placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej.

Przy PCPR działa także Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

W ramach zadań Zespołu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do ulg i uprawnień w trybie uproszczonym (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenie innych organów),
 4. legitymację osoby niepełnosprawnej,
 5. kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej.

Transkrypcja PJM

Komunikacja PCPR w Kępnie

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Część pracowników Centrum została przeszkolona na poziomie elementarnym ze znajomości polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
 • propozycję terminu;
 • krótkie określenie sprawy;
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy Centrum będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, poinformuje w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Transkrypcja PJM

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PCPR Kępno
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Żurecka Lidia 2021-09-24 12:52
Wytworzenie publikacji
Żurecka Lidia 2021-09-24 12:52
Zatwierdzenie
Żurecka Lidia 2021-09-24 12:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
62
do góry