BIP

Ogłoszenia

Znaleziono 10 wiadomości.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Data publikacji:
2020-03-19
Ważne do:

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2020 ROKU

Data publikacji:
2019-11-08
Ważne do:
2019-11-21 16:00:00

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE POIK W 2020 ROKU

Data publikacji:
2019-11-08
Ważne do:
2019-11-28 12:00:00

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE POIK W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Z EFS W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020

Data publikacji:
2019-08-01
Ważne do:
2019-08-23 14:00:00

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Z EFS W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW

Data publikacji:
2019-01-08
Ważne do:
2019-01-29 16:00:00

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE POIK

Data publikacji:
2018-11-19
Ważne do:

Zarząd Powiatu Kępińskiego, Uchwałą Nr 296.V.2018 z dnia 14.11.2018r., OGŁASZA otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2019 roku.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Data publikacji:
2017-11-14
Ważne do:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE POIK

Data publikacji:
2017-11-14
Ważne do:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE POIK

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE OIK

Data publikacji:
2016-11-22
Ważne do:

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego.

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Data publikacji:
2016-07-29
Ważne do:

Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2017-2019 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Redakcja strony: OgłoszeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1661

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl