BIP

Elektroniczny Urząd Podawczy

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie EUP formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

https://eup.mpips.gov.pl/eup/php/index.php?_mod=formmod&_op=welcome&_setdomain=pcpr-kepnolink zewnętrzny

Redakcja strony: Elektroniczny Urząd PodawczyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 723

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl