BIP

Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... - budowanie lokalnego systemu wsparcia

Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... - budowanie lokalnego systemu wsparcia

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 48 osób mieszkańców Powiatu Kępińskiego w wieku aktywności zawodowej korzystających ze wsparcia pomocy społecznej: 38 osób niepełnosprawnych z chorobą nowotworową oraz 10 osób - ofiar przemocy domowej.

Planowane formy wsparcia:

I. Aktywna integracja - osoby niepełnosprawne

Na wsparcie tej grupy osób zaplanowano 8 instrumentów wsparcia:

 1. Doradztwo psychologiczne indywidualne;
 2. Kurs Kompetencji Społecznych (KKS);
 3. Kurs zawodowy;
 4. Doradztwo grupowe (grupy wsparcia) - prowadzone przez psychologa i rehabilitanta;
 5. Zajęcia z neurologopedą;
 6. Warsztaty radzenia sobie ze stresem;
 7. Obóz integracyjno - terapeutyczno - rehabilitacyjny - 7 dniowy;
 8. Turnus rehabilitacyjny - 14 dniowy wyjazd do ośrodka prowadzącego rehabilitację osób z chorobami nowotworowymi;

II. Aktywna integracja - osoby - ofiary przemocy domowej:

Na wsparcie tej grupy osób zaplanowano 5 instrumenty wsparcia:

 1. Doradztwo psychologiczne indywidualne;
 2. Doradztwo grupowe (grupy wsparcia)prowadzone przez psychologa i pedagoga;
 3. Opieka nad dziećmi uczestników projektu -zajęcia opiekuńcze i socjoterapeutyczne;
 4. Kurs zawodowy;
 5. Obóz Integracyjno - Socjoterapeutyczny - 7 dniowy dla uczestników i ich dzieci;

Na zakończenie projektu zorganizowane zostaną dwie konferencje: jedna poświęcona tematyce chorób nowotworowych a druga przemocy domowej - funkcjonowaniu w społeczeństwie tych osób oraz sposobów radzenia sobie w tej trudnej sytuacji życiowej. Na konferencję zostaną zaproszeni wybitni specjaliści, zaś jej adresatem oprócz uczestników projektu będą wszyscy zainteresowani tą tematyką mieszkańcy powiatu.

Projekt

"Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam..."- budowanie lokalnego systemu wsparcia realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizator projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 062 79 122 90 fax. 062 79 122 80 
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno 
 
www.pcpr.kepno.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria: Siłę mam dzięki wam [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Realizacja projektu: Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam - budowanie lokalnego systemu wsparcia - PLAKAT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413

97.47KB

Redakcja strony: Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam... - budowanie lokalnego systemu wsparciaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 377

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl