BIP

Punkt Interwencji Kryzysowej

Osoby pracujące na tym stanowisku

 • Monika Woźniak - porady prawne; tel. +48 62 79122 83
  poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00
  czwartek w godz. 9.00 - 12.00
 • Agnieszka Ludwiczak - porady socjalne; tel. +48 62 79122 84
  poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • Karolina Karczyńska - porady psychologiczne; tel. +48 62 79122 91
  poniedziałek w godz. 13.30 - 18.00
  wtorek w godz. 7.30 - 12.30
  środa w godz. 7.30 - 12.30
  czwartek w godz. 12.30 - 16.30

Punkt Interwencji Kryzysowej

W Polsce powstaje coraz więcej organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zarówno tych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Informacje o działalności lokalnych organizacji pozarządowych i instytucjach udzielających fachowej pomocy ofiarom przemocy można uzyskać między innymi w Punkcie Interwencji Kryzysowej zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.

Ofiara przemocy ma prawo szukać pomocy. Punkt Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych. Punkt w ramach swojej działalności oferuje między innymi pomoc psychologiczną grupową i indywidualną, pomoc prawną, w tym pisanie pozwów i wniosków, pomoc socjalną oraz w załatwieniu spraw urzędowych.

Pamiętaj!!!
Każdy z nas ma prawo do wolności, poczucia bezpieczeństwa, szacunku, godnego traktowania, oraz godziwych warunków życia. 
NIKT z twojego otoczenia nie ma prawa Cię bić, poniżać, maltretować psychicznie. 
Przemoc, fizyczne i psychiczne znęcanie oraz groźby ich użycia są przestępstwem.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy i potrzebujesz wsparcia emocjonalnego, bytowego, pomocy prawnej, schronienia się z swoimi dziećmi, Punkt Interwencji Kryzysowej w Kępnie udziela informacji na temat miejsc, różnych instytucji oraz organizacji pozarządowych, które są w stanie pomóc Tobie i Twoim najbliższym.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w godzinach urzędowania Centrum !

Podstawowe zadania na ww. stanowisku

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Prowadzenie działań wspierających pedagogiczno - prawno - socjalnych na rzecz rodzin dysfunkcyjnych
 • Socjoterapia
 • Konsultacje prawne w sprawach rodzinnych
 • Współpraca z innymi instytucjami w sprawie klienta/rodziny objętych pomocą
 • Wzmacnianie psychicznej odporności jednostek w tworzeniu systemu wsparcia, który pozwala radzić sobie z kryzysem

Redakcja strony: Punkt Interwencji KryzysowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 411

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl