BIP

Pomagam bo wiem

Jeśli jesteś świadkiem przemocy.
Ne bądź obojętny. Pomóż.  
Świadkowie przemocy  mogą odegrać bardzo istotną rolę  w ujęciu i skazaniu sprawcy.

ŚWIADEK PRZEMOCY TO OSOBA,  KTÓRA MOŻE POMÓC PRZERWAĆ PRZEMOC!

Kampania edukacyjna  dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizator projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Sienkiewicza 26, 63 - 600 Kępno 
Tel. 62 79 122 90 fax 62 79 122 80 
e-mail:
www.pcpr.kepno.pl

Projekt "Pomagam, bo wiem..." współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dotacja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

30.06.2011 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło podział środków finansowych na Program Osłonowy pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Podmioty aplikujące o środki finansowe w ramach Programu składały dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Wojewody, który ocenił programy pod względem spełniania wymogów formalnych. Natomiast Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dokonał oceny programów pod względem merytorycznym.

Z przyjemnością informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie otrzymało wsparcie finansowe na realizację projektu p.n. "Pomagam bo wiem..." w wysokości 29.700,00 zł.

W ramach otrzymanych środków PCPR Kępno podejmować będzie działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie w powiecie kępińskim.

Redakcja strony: Pomagam bo wiemRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 384

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl